TURİZM

Turizm, bir ülkenin doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklerini ve değerlerini görmek üzere, zevk için yapılan gezidir. Bu sözcük ilk kez 19. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa’nın öteki ülkelerine yaptıkları yolculuklar için kullanıldı ve daha sonra yaygınlaşarak genel bir anlam kazandı. Başlangıçta özellikle ayrıcalıklı sınıflar (zenginler) tarafından uygulanan turizm, ulaşım ve yer değiştirmenin (rahatlık, hızlılık, güvenlik vb) sürekli olarak gelişmesi sonucunda büyük bir gelişme gösterdi; ayrıca herkesin tatil yapmasına olanak sağlayan toplumsal ilerlemeler bu gelişmeyi daha da hızlandırdı. Günümüzde halk kitlelerine mal olan turizmin çeşitli uygulama biçimleri vardır: Eğlence turizmi; iklim ve ılıca turizmi; spor turizmi (dağcılık vb); dinsel nitelikli turizm (hac) vb. Günümüzde turizm, rahat yolculuk edebilme özelliğinin yanı sıra, özellikle turisti iyi ağırlama endüstrisi niteliğini kazanmıştır; turistleri iyi bir biçimde ağırlama olanaklarına sahip olan ülkeler, günümüzde turizmden çok büyük gelirler, hem de döviz olarak elde ederler. Turizm gerek ekonomik açıdan gerekse uygarlık, sağlık ve toplumsal açılardan büyük önem taşır. Turizmin geliştiği yerlerde taşımacılık (tren, otobüs, uçak, vb), ağırlamayla ilgili çeşitli işletmecilikler (otel, motel, lokanta, pansiyon, plaj, kamping vb), anı eşya ticareti ve bazı yerel el sanatları hızla gelişip canlanmaktadır. Yabancı turistler, gelmiş oldukları ülkeye büyük ölçüde döviz bırakarak ülkenin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunur. Ayrıca turizm sayesinde uluslar arasında dostluk bağları kurulur.

Türkiye oldukça büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Gerek doğal güzellikleri gerekse tarihsel zenginlikleri dünyaya tanıtıldıkça ülkemize gelen turist sayısında büyük bir artış gözlendi. Buna koşut olarak turist konaklama tesisleri de hızla çoğaldı. Dumansız sanayi diye bilinen turizmi geliştirmek, turistik tesislerimizi arttırmak ve ülkemizi tanıtmak için çalışmalar her daim devam etmektedir.